KarnetyOPEN

289

 • Karnet OPEN upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach.
 • Umowa na jeden miesiąc.
 • Opłata wnoszona z góry.


OPEN Z UMOWĄ

269

 • Umowa na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia oraz cyklicznym obciążeniem konta.


KARNET TRENING PERSONALNY

130

 • Karnet miesięczny upoważniający do zakupu pakietu treningów personalnych.


OPEN SPACE

179

 • Karnet OPEN SPACE upoważnia do korzystania z obiektu bez udziału w zajęciach grupowych (Korzystanie ze strefy OPEN SPACE jedynie poza godzinami treningów grupowych).


DO 16:00

189

 • Karnet upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach w godzinach 6:00 – 16:00 oraz OPEN SPACE do godziny 16:00.


1 WEJŚCIE

40

 • Karnet upoważnia do jednego wejścia.


OPEN 12 MIESIĘCY

2900

 • Przy płatności z góry Karnet OPEN upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach.


10 WEJŚĆ 10 TYGODNI

349

 • Karnet BEZ umowy & BEZ zobowiązań
.
 • Dostęp do wszystkich zajęć.
 • Brak możliwości zawieszenia karnetu
.
 • Brak opłaty wpisowej.


STUDENT

169

 • Karnet OPEN upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach po okazaniu legitymacji studenckiej.