KarnetyOPEN

303

 • Karnet OPEN upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach.
 • Umowa na jeden miesiąc.
 • Opłata wnoszona z góry.


OPEN Z UMOWĄ

282

 • Umowa na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia oraz cyklicznym obciążeniem konta.


STUDENT

198

 • Karnet OPEN upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach po okazaniu legitymacji studenckiej.


DO 12:00

198

 • Karnet upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach w godzinach 6:00 – 12:00 oraz OPEN SPACE do godziny 12:00.


KARNET TRENING PERSONALNY

130

 • Karnet miesięczny upoważniający do zakupu pakietu treningów personalnych.


1 WEJŚCIE

42

 • Karnet upoważnia do jednego wejścia.


10 WEJŚĆ 10 TYGODNI

366

 • Karnet BEZ umowy & BEZ zobowiązań
.
 • Dostęp do wszystkich zajęć.
 • Brak możliwości zawieszenia karnetu
.
 • Brak opłaty wpisowej.


TYGODNIOWY

109

 • Karnet tygodniowy upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach.


AKTYWNY SENIOR

25